Groep 7:

Groep 7 ging aan de slag met een eigen bedrijfje.

Les 1 Een eigen bedrijf oprichten

Bij les 1 kregen de leerlingen  een les over ondernemen en ondernemers.Ze kregen informatie over de verschillende begrippen die met ondernemen te maken hebben en maakte aan de hand daarvan een puzzel over ondernemen. Als laatst gingen zij een eigen bedrijf opstarten, waarbij ze een plan van aanpak moesten maken en presenteren. De bedrijven die ontstaan waren zijn: De Pannenkoekmaatjes, De Sieraad Kameraad en Snoeppotje
Les 2: Poster maken

Deze tweede les kregen de leerlingen een gastles van Benjamin Romkes van InBeeld BV. Hij kwam vertellen over zijn bedrijf InBeeld en hoe hij daar terecht was gekomen. Verder vertelde hij hoe belangrijk reclame is voor een bedrijf. Dit deed hij aan de hand van reclameposters besprak hij de belangrijkste punten van een reclame: het AIDA model: attention, interest, desire, action: de aandacht opwekken, de interesse wekken, het verlangen opwekken, tot actie overhalen.

Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met het maken van hun eigen poster en met het maken van een boodschappenlijst, zodat hun bedrijf de nodige spullen had om te kunnen beginnen. Als extra reclame mochten de leerlingen met de poster rond gaan bij de ouders.

Les 3: Reclamefilmpje maken

Een poster maken in les 2 was niet genoeg reclame maken voor de bedrijfjes van groep 7.In les 3 gingen we aan de slag met reclamespotjes.

Eerst bekeken de leerlingen een serie reclamefilmpjes, waar ze vragen over moesten beantwoorden op een werkblad. Daarna gingen de leerlingen zelf een reclamefilmpje bedenken. Als ze dat bedacht hadden (en ook geoefend hadden), gingen ze het filmen. Na het filmen gingen de leerlingen het monteren met Movie Maker. Het resultaat is erg mooi geworden! Deze hebben we als reclame naar alle ouders gestuurd.

Les 4: Verkoopdag

De laatste dag was de verkoopdag. de leerlingen begonnen de dag met produceren. Buiten werden door de overige bedrijfsleden de stalletjes klaar gezet. En om 12:30… Verkopen!

het was een daverend succes, alle bedrijven hebben winst gemaakt! De grote winnaars waren de Sieraad Kameraad, Gefeliciteerd!

 

Groep 8: Bizworld

Groep 8 heeft meegedaan met het Bizworld programma, onder leiding van Max Tjon a Tjin, van APG

Les 1: opzetten van een Bedrijf en product ontwikkeling

De leerlingen krijgen uitleg over de volgende onderwerpen:
Wat is een onderneming?
• De verschillende functies binnen een onderneming
• Hoe kom je aan geld om een bedrijf op te zetten?
• Wat zijn aandelen en hoe werkt de effectenbeurs?
• Hoe ontwikkel je zo effectief mogelijk een product met behoud van kwaliteit?
Hoe overtuig je een investeerder?
Elk bedrijf neemt al op de eerste dag belangrijke beslissingen voor de toekomst van het bedrijf.
Aan het eind van de dag moeten de deelnemers een werkschema invullen, dat hun financiële
activiteiten van die dag in beeld brengt.

Les 2:  financiering en productiedag
Op de tweede dag moeten de bedrijven geld lenen van de bank, hun producten maken en de prijs
per product bepalen. Ze krijgen deze dag te maken met de volgende onderwerpen:
• Wat doet een bankier?
• Verschillende productiemogelijkheden en -beperkingen
• Vaststellen van de prijs per product
• De financiële verrichtingen weer vastleggen in het werkschema

Les 3:  Marketingsdag

De deelnemers krijgen opnieuw te maken met het aantrekken van risicokapitaal leren over
marketing en verkoop en verkopen. De leerlingen gaan:
• Een reclamecampagne plannen en uitvoeren (bedenk een slogan, ontwerp een poster met een
logo en maak een advertentie)
• Een verkoopstand ontwikkelen die uitnodigt om te kopen
• Zoals iedere dag de financiën bijwerken
Een reclamespot (toneelstukje) bedenken om hun product te verkopen

Les 4: verkoopdag en financiële afsluiting

De spannendste dag voor de leerlingen. Ze gaan de producten verkopen en uiteindelijk blijkt of er
winst of verlies is gemaakt. Op deze dag:
Verkopen de bedrijven hun producten aan leerlingen uit groep 6
Worden de financiën bijgewerkt met de opbrengst van de verkoop
Blijkt of het bedrijf winst of verlies heeft gemaakt en wie er gewonnen heeft
Wordt het project afgesloten met een certificaatuitreiking
Aan het eind van het project wordt met de leerlingen besproken wat er goed is gegaan, wat ze
een volgende keer anders zouden doen en of ze nu anders tegen ondernemerschap aankijken dan
voor het project.