Ouderraad (OR)

Beide locaties van De Voorzaan hebben een eigen groep actieve ouders die namens u contact houden met de school en zich inzetten om samen met de leraren het verblijf van uw kind op school nuttig en plezierig te maken.

De OR is vooral bezig met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten op school. Denk aan Sinterklaas, schoolfeesten, open huisdagen of sportactiviteiten. De OR komt daarvoor regelmatig bij elkaar.

De oudergeleding bestaat uit:

Sabine te Pas, Martijn Agema, 

Mirjam Verkade, Melanie de Lange en Sandra Lelieveld (voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:
Jacob van der Werff, Petra Cool, Sascha Fienieg, Marilyn Hendriksen

Vergaderingen
De OR vergadert om 20.15 uur. In het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende vergaderdata:

  1. Dinsdag 27 september                                locatie Haven
  2. Dinsdag 25 oktober                                     locatie Vissershop
  3. Dinsdag 22 november                                 locatie Haven
  4. Dinsdag 31 januari                                      locatie Vissershop
  5. Dinsdag 14 maart                                        locatie Haven
  6. Dinsdag 9  mei                                            locatie Vissershop
  7. Dinsdag 13 juni                                           locatie Haven
  8. Dinsdag 4 juli                                              locatie Vissershop

Help mee!
De leden van de OR kunnen altijd hulp gebruiken bij de uitvoering van activiteiten. Als u mee wilt helpen om een actieve, sfeervolle school te maken van De
Voorzaan, meldt u dan aan bij de voorzitter van de OR. Houd de oproepen in de nieuwsbrief in de gaten! U kunt zich aanmelden via de groepsleerkracht!