Recht

Les 1: Technische Recherche

Wij hadden een gastles van Jan Zonjee. Jan Zonjee werkt bij de BVDA (Bureau voor Dactyloscopische Artikelen) en maakt koffers voor de Technische Recherche. De verschillende onderdelen van het koffertje werden besproken. Als eerst kregen we te horen wat zijn werk inhoudt en wat er zo leuk is aan zijn werk. uitgelegd. We kregen ook informatie over vingerafdrukken: welke soorten waren er en hoe herken je ze. Waar zijn ze te vinden en hoe “pak” je die vingerafdrukken vervolgens.

Dat mochten we zelf doen, vingeradrukken afnemen en verzamelen. Dit deden wij met behulp van een speciale gelatinefolie. Onze schoenafdrukken waren ook niet veilig. Daar hebben wij ook mooie afdrukken van weten te maken met een magneetpenseel!

Les 2: Officier van Justitie

We kregen een gastles van Suzan Heij, jeugdofficier van Justitie. Zij vertelde over haar werkzaamheden als officier en hoe ze dat geworden is. Ook vertelde ze over de leuke kanten van haar werk en ook de minder leuke kanten van haar werk. Met de leerlingen nam ze een paar casussen door,om te kijken welke straffen de leerlingen zouden geven in de verschillende situaties. In het tweede gedeelte van de gastles hielp ze de leerlingen bij het bedenken van een eigen casus, die ze in les 4 uit zullen voeren.

Les 3: Advocate en Reclassering

Bij les 3 hadden we maar liefst 2 gastdocenten.

Advocate Hester Janse kwam een gastles geven over de advocatuur, waarbij ze vertelde hoe je een advocaat wordt, wat een advocaat doet en hoe een dag eruit ziet voor een advocaat. Ook werd besproken dat je als advocaat iedereen moet verdedigen. Zou jij een crimineel verdedigen?

Willem Stet en Maxime van der Linde, beide van de reclassering, kwamen vertellen over de reclassering. Zij vertelden wat de reclassering is en wat de reclassering doet.

Les 4: Casus Battle

Eindelijk was het zover… de leerlingen gingen hun eigen casus naspelen! De leerlingen moesten zelf de rollen bedenken en verdelen (griffier, officier van justitie, advocaat, verdachte, rechter enz.). Het resultaat mocht er zijn! zie hieronder de filmpjes

 

 

Politie en recht

De gevangenis
In het tweede jaar van de TOPklas zijn we in de eerste les op excursie geweest naar het huis van bewaring Schutterswei in Alkmaar. Deze gevangenis is 100 jaar oud en is per 1 maart 2013 gesloten. Op de valreep heeft de directeur ons ontvangen en hebben de leerlingen een rondleiding gehad.

Gevangenis-4

Gevangenis-9

Gevangenis-1

De strafrechtadvocaat
In de tweede les krijgen we een gastcollege van mr. H. Anker. Hans Anker is een bekende strafrechtadvocaat. Samen met zijn broer heeft hij zich gespecialiseerd in strafzaken. Hij leert ons dat alle mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd recht hebben op een advocaat. De advocaat zorgt ervoor dat de cliënt een eerlijk proces krijgt en dat hij de juiste straf krijgt zoals die in de wet is afgesproken. Hij leert ons ook dat we in Nederland de doodstraf niet hebben. Mr. Anker werkt voor betalende cliënten, maar hij doet ook pro-deo zaken.
Anker-1   Anker-1
De kinderrechtswinkel
In de derde les krijgen we een gastles van de kinderrechtswinkel uit Amsterdam. De leerlingen leren welke rechten en plichten kinderen hebben.
De politie
In de vierde les krijgen we een gastles van een politieagent. Hij demonstreert hoe er vingerafdrukken worden genomen. We mogen dit ook zelf proberen. We bekijken filmpjes en gaan zelf aan de slag met een werkboekje en het opnemen van een echte aangifte van winkeldiefstal.
 
In het eerste jaar van de TOPklas heeft een juriste verteld over de rechtspraak in Nederland. 
Er is strafrecht, privaatrecht, consumentenrecht.
Ze vertelde ook over de rechten die kinderen hebben. In de TOPklas lessen hebben de leerlingen
hun eigen rechtszaak bedacht. Toen we op excursie in de rechtbank van Alkmaar waren hebben we
onze rechtszaak met de hulp van een echte rechter en advocaat nagespeeld.
          
100_76081    100_76021
rechter