Les 1:Bezoek aan de Ontdekhoek

Als start hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan de ontdekhoek in Amsterdam. Daar kunnen de leerlingen naar hartenlust experimenteren en bezig zijn met techniek en wetenschap. Je kon er onder andere je eigen chips maken, eigen zeep maken, een dijk bouwen, een eigen munt slaan, foto’s ontwikkelen, een eigen bootje maken… kortom, ze konden zich helemaal uitleven… en dat hebben ze gedaan !

Les 2: Elektriciteit en Moendoes

Bij les 2 kregen we een gastles van¬†Wouter Warmerdam,docent natuurkunde bij het Zaanlands Lyceum. Hij vertelde over zijn beroep, waarom hij leerkracht werd en wat hij allemaal doet op een dag. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag met elekriciteit. de leerlingen moesten een circuit maken, zodat het lampje zou gaan branden. Ook hebben ze een spijker laten smelten met “bliksem”.

Na afloop gingen we het spel moendoes spelen.

Expeditie Moendoes is een spannend spel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers.

Les 3:Robotica

Bij les 3 gingen de leerlingen aan de slag met robots. Studenten van de UvA kwamen een les verzorgen. Zij hadden laptops en robots meegenomen. De leerlingen moesten een robot gaan programmeren. daarvoor kregen zij eerst wat informatie over programmeren. Kort daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag. Ze konden van alles doen met de robots, onder andere de robot laten tijden, teksten schrijven, geluiden maken, een lijn laten volgen… de leerlingen waren er super enthousiast mee bezig!

Les 4: Molens

Bij de laatste les techniek en wetenschap kregen we een gastles van een molenaar, Ton Albregt. Hij vertelde over zijn beroep molenaar en vertelde ook over de verschillende soorten molens. Aan de hand van een model werden de verschillende onderdelen van de molen benoemd. Ook werd het belang van de molen voor de Zaanstreek verteld.