Babino logo kinderopvang transparant

Babino Kinderopvang De Voorzaan     

Binnen het IKCVoorzaan is Babino Kinderopvang samenwerkingspartner van OBS De Voorzaan. Zowel voor de peuteropvang, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er een intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. De overgang voor kinderen vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Voor de buitenschoolse opvang zorgt de doorgaande leerlijn voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)

Maandag t/m vrijdag 07.00-18.30 uur

Peuteropvang (2-4 jaar)

ma/woe/do/vrij             08.30-11.30 uur

ma/woe                       13.00-16.00 uur

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)

Voorschoolse opvang

07.00-08.30 uur

Naschoolse Opvang

15.15-18.30 uur (ma/di/do)

12.30-18.30 uur (woe/vrij)

Vakantie-opvang/Studiedagen

08.00-18.30 uur

 

De opvang vindt plaats in twee sfeervolle en huiselijke groepsruimtes in het schoolgebouw van OBS Voorzaan Haven. Op deze locatie worden ook de kinderen van Voorzaan Vissershop opgevangen. Het schoolplein van De Voorzaan Haven en de aansluitende speeltuinvereniging zullen zal dagelijks gebruik worden voor sport- en spelactiviteiten.
http://babino.nl/locaties/BSO-Voorzaan-Haven 

Babino sluit aan bij de thema’s van de school. Daarnaast worden er verschillende activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, honkbal of dans.

Voor meer informatie of direct inschrijven gaat u naar www.babino.nl
of neemt u contact op via 075-2020389.