Jaarplan

Het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids en het jaarverslag zijn wettelijke documenten waarmee de Voorzaan jaarlijks verantwoording aflegt aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de ouders.