Schoolplan

Het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids en het jaarverslag zijn wettelijke documenten waarmee de Voorzaan jaarlijks verantwoording aflegt aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de ouders.

Het schoolplan wordt jaarlijks vastgesteld.

Lees meer over: