Groep 7

In groep 7 van De Spiegel is de school een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

In groep 7 zijn de leerlingen bijna klaar voor het voortgezet onderwijs. het onderwijsprogramma van groep 7 hebben wij voor u op papier gezet in een brochure. Deze kunt u digitaal op onze site bekijken en lezen.

Nog toevoegen:
Ons programma in groep 7
Snappet
WO
Muziek
biebbus en cultuurmenu
TOPklas

Linkjes voor kinderen