Obs De Voorzaan: Leren voor nu en later

 

De Voorzaan is een succesvolle basisschool met twee locaties: Haven en Vissershop.
Beide locaties zijn het middelpunt van de buurt. Onze leerlingen krijgen volop de ruimte om binnen hun eigen talenten en mogelijkheden op te groeien.

Op dit moment hebben wij een leerlingenstop op de volgende groepen:

Locatie Vissershop:  groep 4c, groep 5c en groep 6c.

Locatie Haven: geen leerlingenstop

Onderdeel van Zaan Primair

Leren voor nu en later

Ons motto: Leren voor nu en later

De Voorzaan is een school midden in de buurt waar iedereen welkom is, mag zijn wie hij is en durft te zeggen wat hij wil.

Kinderopvang en peuterspelen

Kinderopvang en peuterspelen

De Voorzaan werkt samen met Babino Kinderopvang die voor- en naschoolse opvang verzorgt van 7.00 tot 18.30 uur.

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs op De Voorzaan

De Voorzaan is een openbare basisschool waar iedereen welkom is, ongeacht levensovertuiging of godsdienst.

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream