Medezeggenschapsraad (MR)

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

 

Meepraten over de school

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit leerkrachten en uit ouders. Deze ouders zijn gekozen door ouders. Alle leden zijn in principe drie jaar lid van de MR Daarna kunnen zij zich nog voor maximaal één termijn verkiesbaar stellen.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op vastgestelde punten. De MR van OBS de Voorzaan vindt het belangrijk dat er voor de leerkrachten een prettige en veilige werkomgeving is en voor de leerlingen een prettige en veilige leeromgeving. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Leerkrachten die lid zijn van de MR:

  • Marlene Hennek (sinds september 2023)
  • Marian Ouwehand (sinds 7 juni 2018)
  • Ingrid Pasman (sinds september 2019)
  • Marika Hoekstra (sinds september 2023)

Ouders die lid zijn van de MR:

  • Debby Orchudesch

  • Carla Bashir

  • Wiresh Ramnarainsingh

Notulen MR 2023-2024

MR-notulen 19-09-2023

MR-notulen 26-03-2024

MR-notulen 30-01-2024

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij de vergadering besluit tot een besloten gedeelte.
Elke vergadering begint om 19.30 uur. Op de volgende data komt de MR in 2023-2024 bij elkaar:

Dinsdag 19 september

Dinsdag 21 november

Dinsdag 30 januari 2024

Dinsdag 26 maart 2024

Dinsdag 14 mei 2024

Dinsdag 25 juni 2024

We willen graag dat jullie makkelijk met ons kunnen praten en daarom hebben we een simpel formulier op onze website gezet. Hiermee kunnen jullie op elk moment jullie gedachten met ons delen, zonder gedoe. 

Waarom dit formulier?

Makkelijk te gebruiken:

We willen dat het simpel is voor jullie. Het formulier maakt het makkelijk om ons te laten weten wat jullie denken, zonder moeilijkheden. 

Altijd beschikbaar:

Jullie kunnen het formulier altijd invullen, wanneer jullie maar willen. Jullie hoeven niet te wachten op speciale bijeenkomsten. We luisteren direct naar jullie. 

Belangrijke info:

Wat jullie te zeggen hebben is belangrijk voor ons. Met dit formulier geven jullie ons info die we bespreken tijdens vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (MR).

 

Eerlijk en open:

We willen dat alles duidelijk is. Door dit formulier kunnen jullie eerlijk met ons praten en helpen bij het verbeteren van onze school. 

Voel je vrij om het formulier te gebruiken en ons te laten weten wat voor jullie belangrijk is. Samen maken we onze school beter.

Met vriendelijke groet,

 

Carla Slot-Bashir

Voorzitter Medezeggenschapsraad

De Voorzaan

Link naar het formulier: Onderwerpen op de agenda van de Medenzeggenschapsraad (MR) (office.com)

 

 

GMR

Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het overkoepelende Zaan Primair-bestuur.