Visie

OBS de Voorzaan is een ontmoetingsschool met ruimte voor verschillen. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Samen maken wij ons sterk voor de ontwikkeling van uw kind. Wij staan voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt.
De Voorzaan: leren voor nu en later.

De Voorzaan is een ontmoetingsschool met ruimte voor verschillen.

Kernwaarden voor ons zijn:

Veiligheid
OBS De Voorzaan is een school midden in de buurt waar iedereen welkom is, mag zijn wie hij is en durft te zeggen wat hij wil. Wij vinden het belangrijk dat iedereen eerlijk is, rekening met elkaar houdt en zich verantwoordelijk voelt voor elkaar en de omgeving.

Ontwikkeling
Wij zijn een school waar iedereen binnen zijn eigen talenten, mogelijkheden en kwaliteiten kan groeien. Door een uitdagende leeromgeving aan te bieden prikkelen wij iedereen om zich persoonlijk, sociaal, emotioneel, creatief en cognitief te ontplooien.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid is een groeiproces dat wij met elkaar aangaan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen eigenaar is van zijn eigen leerproces. Belangrijke ankers hiervoor zijn: steeds meer verantwoordelijkheid dragen, durven kiezen, kunnen plannen en eigen oplossingen bedenken.

Vier pijlers vormen het fundament van ons onderwijs.

 1. Veilige leeromgeving
  Vanuit het Vreedzame School programma leren we de leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
 2. Basis op orde
  Goed onderwijs in de cognitieve vakken. We zetten hoog in op het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven.
 3. Excellent muziekonderwijs
  Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 krijgen wekelijks muziekles van vakdocenten.
  De leerlingen van groep 5 t/m 8 leren een instrument te bespelen.
 4. Thematisch werken
  Alle groepen verwerken de thema’s van wereldoriëntatie in combinatie met taal, techniek en creatieve werkvormen. Tijdens de TOPklas krijgen leerlingen van groep 7/8 krijgen wekelijks bijzondere vakken o.a. journalistiek, geneeskunde, rechten, transport en logistiek van bevlogen gastdocenten.