Schooltijden

De deuren van de school gaan ’s morgens om 8.20 uur open.

 

Voor beide locaties gelden de volgende schooltijden:

Maandag        8.30 – 14.15 uur
Dinsdag          8.30 – 14.15 uur
Woensdag      8.30 – 12.30 uur
Donderdag     8.30 – 14.15 uur
Vrijdag            8.30 – 14.15 uur

We komen op tijd

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd in de les zijn.
Zorg ervoor dat ook uw kind op tijd is. ‘Te laat komen’ moet worden genoteerd in de klas. Bij regelmatig te laat komen krijgt u een waarschuwing van de directie. Aanhoudend te laat komen moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. Kinderen zijn ongeveer 5 minuten na de bovengenoemde lestijden op het plein. Deze tijd is nodig om jassen aan te trekken en alle kinderen rustig door de gangen de school te laten verlaten.
Bij ziekte graag uw kind(eren) telefonisch voor schooltijd ziekmelden, dit kan van 8.00 tot 8.20 uur.