52 weken per jaar kinderopvang!

De Voorzaan werkt samen met Babino.

De kinderopvang biedt:

  • kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • peuterspelen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar

Op weg naar een integraal kindcentrum

Zowel voor de peuteropvang, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er een intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. De overgang voor kinderen vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Voor de buitenschoolse opvang zorgt de doorgaande leerlijn voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen.

 

Kinderdagverblijf De Voorzaan Haven
Maandag t/m vrijdag 07.00-18.30 uur
Peuteropvang De Voorzaan Vissershop (VVE)

 

maandag t/m vrijdag
08.00-12.00
12.30-16.30

Buitenschoolse Opvang De Voorzaan Haven
Voorschoolse opvang
maandag t/m vrijdag van 07.00 tot aanvang school

Naschoolse Opvang
maandag t/m vrijdag van eindtijd school tot 18.30

Vakantie-opvang/Studiedagen
maandag t/m vrijdag van 07.00-08.30
maandag t/m vrijdag van 08.00-18.30

Voor meer informatie of direct inschrijven gaat u naar www.babino.nl
of neemt u contact op via 075-2020389.