52 weken per jaar kinderopvang!

De Voorzaan werkt samen met Babino.

De kinderopvang biedt:

  • kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • peuterspelen voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • peuterspelen met VVE voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar

Op weg naar een integraal kindcentrum

Zowel voor de peuteropvang, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang is er een intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0-13 jaar. De overgang voor kinderen vanuit het kinderdagverblijf en de peuteropvang naar het basisonderwijs wordt op deze manier zo klein mogelijk gemaakt. Voor de buitenschoolse opvang zorgt de doorgaande leerlijn voor optimale ontwikkelingskansen van kinderen.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Maandag t/m vrijdag 07.00-18.30 uur

Peuterspelen (2-4 jaar), locatie Vissershop

ma                               08.45-11.45 uur
do                                13.00-16.00 uur

Peuterspelen met VVE (2-4 jaar), locatie Vissershop
di/woe/do/vrij               08.20-12.20 uur
ma/di                           13.00-16.00 uur

Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar)
Voorschoolse opvang
07.00-08.30 uur
Naschoolse Opvang
14.15-18.30 uur (ma/di/do/vrij)
12.30-18.30 uur (woe)Vakantie-opvang/Studiedagen
08.00-18.30 uur

Voor meer informatie of direct inschrijven gaat u naar www.babino.nl
of neemt u contact op via 075-2020389.