Ouderraad (OR)

Beide locaties van De Voorzaan hebben een eigen groep actieve ouders die samen met het team leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.

Denk aan schoolfeesten en sportactiviteiten

De OR is vooral bezig met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten op school. Denk aan Sinterklaas, schoolfeesten en sportactiviteiten zoals Mini dam tot Damloop. De OR komt daarvoor regelmatig bij elkaar.

Locatie Haven
De OR Haven vergadert om 20.00 uur. In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende vergaderdata:
Dinsdag 17 oktober
Dinsdag 14 november
Dinsdag 12 december
Dinsdag 23 januari
Dinsdag 6 maart
Dinsdag 10 april
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 26 juni

Locatie Vissershop
De OR Vissershop vergadert om 20.00 uur. In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende vergaderdata:
Dinsdag 3 oktober 2017
Dinsdag 28 november 2017
Dinsdag 16 januari 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag 24 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 20 juni 2018

Rekening van de oudergelden

De ouders van de Voorzaan hebben een eigen bankrekening. Samen met de MR is de OR verantwoordelijk voor de besteding van de gelden. Aan het eind van elk schooljaar maakt de MR samen met de penningmeester een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit, dat in oktober met alle ouders gecommuniceerd wordt. Via deze rekening wordt de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreisjes geïnd.

De ouderbijdrage en de betaling van de schoolreis kunt u overmaken op rekening:  NL55RABO0126237387 t.n.v. ouders Voorzaan. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) en hun groep te vermelden! De ouderbijdrage is €30,- per jaar. Bij instroom na 1 januari is het bedrag €15,-. Voor ouders die de bedragen niet ineens kunnen voldoen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen.
Zaan Primair doet jaarlijks de bovenschoolse contrôle.

Help mee!

De leden van de OR kunnen altijd hulp gebruiken bij de uitvoering van activiteiten. Wanneer er hulp nodig is, kunt u dat lezen in de nieuwsbrief of in berichten via DigiDuif.