Ouderraad (OR)

Beide locaties van De Voorzaan hebben een eigen groep actieve ouders die samen met het team leuke activiteiten voor de kinderen organiseren.

Denk aan schoolfeesten en sportactiviteiten

De OR is vooral bezig met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten op school. Denk aan Sinterklaas, schoolfeesten en sportactiviteiten zoals Mini dam tot Damloop. De OR komt daarvoor regelmatig bij elkaar.

Locatie Haven
Ouders: Sandra, Sander, Sabine 
leerkrachten: Marlène en Anouk
De OR Haven vergadert van 19.00-20.00 uur. In het schooljaar 2019-2020 zijn de vergaderdata: 
28 oktober

Locatie Vissershop
Ouders: Diana, Ines, Stef, Rachida, Sevda
leerkrachten: Marlene en Anouk 
De OR Vissershop vergadert van 13,00-14.00 uur. In het schooljaar 2019-2020 zijn de vergaderdata:
20 september 
4 oktober
1 november 
29 november
13 december 

 

OR Hop en Haven samen 
23 september van 19.00-20.00
9 januari van 19.00-20.00 

 

Rekening van de oudergelden

De ouders van de Voorzaan hebben een eigen bankrekening. Samen met de MR is de OR verantwoordelijk voor de besteding van de gelden. Aan het eind van elk schooljaar maakt de MR samen met de penningmeester een inhoudelijk en financieel jaarverslag uit, dat in oktober met alle ouders gecommuniceerd wordt. Via deze rekening wordt de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de schoolreisjes geïnd.

De ouderbijdrage en de betaling van de schoolreis kunt u overmaken op rekening:  NL55RABO0126237387 t.n.v. ouders Voorzaan. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) en hun groep te vermelden! De ouderbijdrage is €30,- per jaar. Bij instroom na 1 januari is het bedrag €15,-. Voor ouders die de bedragen niet ineens kunnen voldoen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen.
Zaan Primair doet jaarlijks de bovenschoolse controle.

Help mee!

De leden van de OR kunnen altijd hulp gebruiken bij de uitvoering van activiteiten. Wanneer er hulp nodig is, kunt u dat lezen in de nieuwsbrief of in berichten via de Schoolpraatapp