Leren voor nu en later

Op De Voorzaan staat de leerling centraal. Uw kind is verzekerd van kwalitatief goed onderwijs
in een uitdagende leeromgeving.

De basis van ons onderwijs: een positief leerklimaat

Wij hebben als school de ambitie om een veilig en positief pedagogisch klimaat te bieden waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Een rustige school is voor kinderen een school waar ze zich veilig voelen. We maken daar met elkaar – leerkrachten en kinderen – duidelijke afspraken over. Tijdens de lessen van de Vreedzame School leren kinderen positief over zichzelf en de ander te denken. Kinderen leren grenzen stellen en conflicten oplossen. We doen dit met respect naar elkaar.

Sterk in taal en rekenen

Goed taal- en rekenonderwijs is belangrijk zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als school zetten we daarom hoog in op het leren van de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en schrijven. Wij werken met de nieuwste methodes die aansluiten bij het niveau en de leerstijl van de kinderen.

Brede ontwikkeling – excellent muziekonderwijs

Creatieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling maken deel uit van ons reguliere lesprogramma. Zo krijgen alle leerlingen muziekles van muziekvakdocenten. De kinderen leren vanaf groep 5 meerdere muziekinstrumenten bespelen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de leerprestaties.

Thematisch werken

In onze kleutergroepen werken we thematisch. Binnen de speel/leerhoeken doen de leerlingen bij elk thema nieuwe ervaringen op. In groep 3 werken de leerlingen met ‘lijn 3′. Hierin wordt aanvankelijk lezen gecombineerd met thema’s van wereldoriëntatie. Vanaf groep 4 wordt het vak ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ aangeboden in combinatie met een taalcomponent, techniek en creatief denken en werken. Bijzonder aan deze thematische aanpak is dat kinderen al op jonge leeftijd toegepast leren denken en de losse componenten in een groter geheel kunnen plaatsen.

TOPklas

De leerlingen van groep 7 en 8 volgen de TOPklas, waarbij ze kennismaken met allerlei beroepen. Binnen diverse vakgebieden zoals journalistiek, geneeskunde, transport, architectuur, economie en ondernemen krijgen ze gastlessen op school. Tijdens deze lessen mogen de leerlingen ook zelf aan de slag met bijvoorbeeld bloeddruk opmeten, in een vrachtwagen de dode hoek ervaren of een eigen bedrijf oprichten. In de vele excursies ervaren ze hoe verschillende beroepen in het echt werken. Enkele jaren geleden won De Voorzaan met dit programma de Nationale Onderwijsprijs voor de provincie Noord-Holland.