Peuterspelen

Voor peuters van 2 tot 4 jaar.

Voorzaan Haven

Samen met vriendjes en vriendinnetjes komt uw kind enkele vaste dagdelen in de week genieten van de educatieve activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samen spelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taal- en rekenaanbod. In kleine stapjes worden de kinderen voorbereid op het basisonderwijs.

Voorzaan Vissershop

Op deze locatie werken we met het programma Piramide. Piramide biedt een rijk en gevarieerd aanbod waar de kinderen spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken. Doordat De Voorzaan ook met deze methode werkt, ontstaat er een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool van 2 tot 6 jaar.