Leren voor nu en later

Ons motto: Leren voor nu en later

De Voorzaan is een school midden in de buurt waar iedereen welkom is, mag zijn wie hij is en durft te zeggen wat hij wil.

Kinderopvang en peuterspelen

Kinderopvang en peuterspelen

De Voorzaan werkt samen met Babino Kinderopvang die voor- en naschoolse opvang verzorgt van 7.00 tot 18.30 uur.

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs op De Voorzaan

De Voorzaan is een openbare basisschool waar iedereen welkom is, ongeacht levensovertuiging of godsdienst.