Excellent muziekonderwijs. Alle kinderen recht hebben op muziek.

Creatieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling maken deel uit van ons reguliere lesprogramma. Zo krijgen alle leerlingen muziekles van muziekvakdocenten. De kinderen leren vanaf groep 5 meerdere muziekinstrumenten bespelen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat muziek een positief effect heeft op de leerprestaties.

‘Hallo Muziek’ prikkelt en ontwikkelt de muzikaliteit van kinderen

Alle aspecten van de muziek (toonhoogte, ritme, improvisatie, compositie, notatie, tactus en coördinatie) komen aan bod. Het innerlijk gehoor en voorstellingvermogen wordt ontwikkeld. Het muziekonderwijs gaat ervan uit – en dat is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen – dat bijna alle kinderen muzikaal geboren worden. Als deze muzikaliteit niet wordt aangesproken, verliezen kinderen dit talent. Na vier jaar ‘Hallo Muziek’ kunnen de kinderen zuiver en meerstemmig zingen, ritmische patronen uitvoeren en durven ze te bewegen op muziek. Kortom: deze kinderen zijn uitgerust met handvatten om hun creativiteit een uitweg te geven.

Kennismaken met verschillende instrumenten

De kinderen zijn dan, ook motorisch, klaar voor de volgende stap: instrumentale lessen. Van groep 5 tot en met groep 8 wordt de klas verdeeld in twee groepen van maximaal 15 kinderen. Gedurende 16 weken krijgt de ene helft van de kinderen drie kwartier in de week les op bijvoorbeeld gitaar en de andere helft op bijvoorbeeld viool. Na die 16 weken (zo rond eind januari) laten ze aan elkaar horen wat zij geleerd hebben en daarna wisselen ze van instrument. De kinderen maken kennis met twee instrumenten per leerjaar!

Als uw kind een bepaald instrument heel erg leuk vindt, proberen we een route te vinden om uw kind hierin verder te begeleiden. De instrumenten waar wij nu mee werken zijn: viool, dwarsfluit, trompet, klarinet, saxofoon, gitaar, keyboard, cello, ukelele, djembé, harp, slagwerk.

Naast de instrumentale lessen krijgt de hele groep ook nog een half uur in de week Hallo Muziek lessen, zodat de geleerde muzikale vaardigheden verder ontwikkeld worden.