Aanmelden en inschrijven

Hieronder vindt u het aanmeldformulier van OBS De Voorzaan.
Wij vragen u naar een aantal gegevens van uw kind en van u als ouders/verzorgers.

Aanmelden nieuwe leerling

Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn alleen ondertekende inschrijfformulieren rechtsgeldig. U dient daarom dit formulier te downloaden, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Alle verstrekte informatie valt onder de regeling van de wet op de privacy bescherming.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in onze school en u ontvangt binnen twee weken een bevestiging.