Aanmelden en inschrijven

Wij maken graag met u een persoonlijke afspraak zodat u met onze school en werkwijze kunt kennismaken.
Zo krijgt u als nieuwe ouder alle aandacht en ruimte zodat u uw vragen kunt stellen. Het is namelijk niet niks, een schoolkeuze maken voor uw kind!

Persoonlijke afspraak

U krijgt in het gesprek een beeld over de manier van lesgeven door een kijkje te nemen in de klassen en u komt meer te weten over de speerpunten van ons onderwijs. Daarnaast is er voldoende tijd om over uw kind te vertellen; wat is voor hem of haar van belang?

Mocht uw keuze op onze basisschool vallen, dan kunt u uw kind inschrijven via het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de school.
U wordt dan ook geïnformeerd over de verdere gang van zaken: intakegesprek, kennismakingsdagen, eerste schooldag. Gegevens die bij een aanmelding worden gevraagd zijn te vinden in het aanmeldingsformulier.

Neem voor een persoonlijke afspraak contact op met de school 075-6163696 (Locatie Haven) 075-6166394 (locatie Vissershop) of [email protected]

Tijdens het intakegesprek bespreken we het intakeformulier voor kleuters om een goed beeld te krijgen van uw kind. Hieronder vind u het formulier:

Onze afspraken op school

 Op school gaan veel dingen goed, maar soms kunnen er problemen ontstaan over de dagelijkse gang van zaken binnen de school. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het spelen van de kinderen op het plein, de gang van zaken in de groep, hoe tegen pesten wordt opgetreden, enz. Een verschil van mening/inzicht kan geen kwaad als er maar over wordt gesproken met de juiste personen. In dat geval maakt u een afspraak met de leerkracht. Gesprekken vinden plaats na schooltijd, bij aanvang van de school heeft de leerkracht haar/zijn tijd nodig voor de groep. Is het een situatie die op dat moment niet kan wachten, neem dan even contact op met de directeur van de school. Wilt u de leerkracht spreken, is het gemakkelijk om even een email te sturen aan de leerkracht, samen met u maakt de leerkracht een passende afspraak.
Het kan zo zijn dat de afspraak met de leerkracht niet leidt tot een passende oplossing, de leerkracht en/of de ouder kan dan altijd de hulp van de directeur van de school inroepen, met als doelstelling om te komen tot een goede en passende oplossing

Houdt er rekening mee dat waar mensen werken er fouten gemaakt kunnen worden, fouten maken we allemaal en doen we niet met opzet

Het kan u zo hoog zitten dat u meteen naar school wilt komen. Daar hebben wij begrip voor, maar meldt u wel eerst bij de directie. Een veilig schoolklimaat staat voor ons centraal.
Soms zijn er problemen tussen ouders onderling. Dit kan door zaken die op school gebeuren, zaken die in de wijk gebeuren of door een slechte verstandhouding onderling tussen ouders/verzorgers. Als volwassenen zijn we allemaal verantwoordelijk voor een veilige schoolklimaat. U zorgt er dus voor dat deze problemen nooit tot uiting komen in de buurt van de leerlingen van de school. Uiteraard kunt u onderlinge problemen bespreekbaar maken met de schooldirecteur. Samen kunnen we bekijken wat een mogelijke oplossing is. Zorg er altijd voor dat de onderlinge verstandhouding tussen volwassen nooit van invloed zijn op de onderlinge verstandhouding van de kinderen in de klas.

Bij aanmelding op De Voorzaan betekent dit dat u zich houdt aan de bovenstaande afspraken.