Schoolvakanties

Jaarlijks worden de schoolvakanties vastgesteld. Bekijk hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar.

Vakanties en vrije dagen 2019/2020

  • 4 juli t/m 16 augustus 2020 Zomervakantie

Vakanties en vrije dagen 2020/2021

  • herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020
  • kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
  • voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
  • Goede vrijdag: 2 april (studiedag) 2021
  • Tweede Paasdag: 5 april 2021
  • meivakantie: 24 april t/m 9 mei 2021
  • Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
  • Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
  • Zomervakantie: 10juli t/m 22 augustus 2021

 

Studiedagen 2020-2021

Op studiedagen van het team hebben de leerlingen vrij.
In 2020-2021 zijn dat de volgende data:

vrijdag 11 september 2020
donderdag 8 oktober 2021 (ontmoetingsdag Zaan Primair)
vrijdag 12 februari 2021
maandag 15 februari 2021
vrijdag 2 april 2021
vrijdag 18 juni 2021
maandag 21 juni 2021
.

.