Schoolvakanties

Jaarlijks worden de schoolvakanties vastgesteld. Bekijk hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar.

Vakanties en vrije dagen 2022/2023

herfstvakantie:  16 oktober t/m 23 oktober 2022
kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023  
voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
zomervakantie: 22 juli t/m 3 september 2023 

 Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023 
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023 
Vrijdag 21 juli: De leerlingen zijn 12.30 uit 

Studiedagen 2022-2023

Op studiedagen van het team hebben de leerlingen vrij.
In 2022-2023 zijn dat de volgende data:

donderdag 6 oktober 2022 (ontmoetingsdag Zaan Primair)
vrijdag 14 oktober 2022
vrijdag 23 december 2022 
maandag 6 maart 2023 
dinsdag 30 mei 2023
vrijdag 30 juni 2023