Schoolvakanties

Jaarlijks worden de schoolvakanties vastgesteld. Bekijk hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar.

Vakanties en vrije dagen 2021/2022

herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 27 februari 2022 
meivakantie: 24 april 2022 t/m  8 mei 2022 
zomervakantie: 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022 

 Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022 
Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 
Vrijdag 15juli: De leerlingen zijn 12.30 uit 

Studiedagen 2020-2021

Op studiedagen van het team hebben de leerlingen vrij.
In 2021-2022 zijn dat de volgende data:

dinsdag 5 oktober 2021 (ontmoetingsdag Zaan Primair)
vrijdag 15 oktober 2021
vrijdag 24 december 2021 
maandag 10 januari 2022
vrijdag 18 februari 2022
maandag 9 mei 2022 
dinsdag 7 juni 2022