Inspectierapport

De Voorzaan heeft haar kwaliteit op orde en de onderwijsinspectie handhaaft het basisarrangement.

De onderwijsinspectie controleert samen met het bestuur van Zaan Primair de kwaliteit van het onderwijs op de Voorzaan. Het laatste inspectiebezoek was op 2 en 3 februari 2015. Dit was een bezoek in de pilot van het nieuwe inspectiekader.